STAJYER MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ
Mali Müşavir Adayları Hazırlık ve Dayanışma Sitesi
www.stajyer.org
Muhasebe Bürosu Açmak Tanıtımı ve Staj - Stajyer.org : Stajyer ve Aday Mali Müsavirler Birligi ::: SMMM Sinav Hazırlık | Forums | 6) SERBEST KÜRSÜ

Anket Sonuçları:
Soru: Muhasebe Bürolarında Staj Yapmak? (Çoklu Seçim) (Toplam: 51) 100%  Anketin Süresi Bitmiş
Eğlenceli ve Kolaydır:  6 (12%)
Stresli ama Kolaydır:  8 (16%)
Yıpratıcı ve Zordur:  17 (33%)
Zordur ama öğrenirsiniz:  20 (39%)


Yazar Previous Topic Konu Next Topic  
admin
Yönetici


68 Yanıtı Var
Gönderilme Zamanı:  26.04.2010  :  14:50
Piyasada uygulanan ve adına muhasebe işlemi denilen muhasebenin işiymiş gibi görülen birçok iş aslında Gerçek muhasebeyle ya alakasız yada kanunlara ve tekdüzen hesap planına tersdir..


SMMM BÜROSU:
SMMM BELGESİ ALMIŞ BİR MALİ MÜŞAVİR TARAFINDAN İŞYERİYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR STANDART OLMAKSIZIN (Tabela Standartları ve Sadece büro olarak kullanılması HARİÇ) AÇILABİLEN, İÇERSİNDE ORTA DERECELİ (GENELDE EN UCUZLARI) SECİLMİŞ VE YOĞUNLUĞA GÖRE 2 İLE ÜST RAKAMLARDA BİLGİSAYAR İÇEREN, ORTALAMA 3 BİLGİSAYARA BİR NOKTA VURUŞLU YAZICI BAĞLANILMIŞ YİNE ORTALAMA 5 BİLGİSAYARADA 1 MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ YAZICI DÜŞEN, 3 MASA 3KOLTUK VE KLASÖR DOLAPLARINDAN OLUŞAN BİR-İKİ ODALI İŞYERİDİR.
Bknz:Foto001


2-SMMM BÜROSU NE İŞ YAPAR?

SMMM BÜROLARINDA STAJIN NASIL OLDUĞUNU ANLAMAK İÇİN BURALARDA NE İŞLER YAPILDIĞINI-NASIL YAPILDIĞINI PERSONELE NASIL BİR HİYERARŞİ İÇİNDE VE TÜM OBJEKTİFLİĞİYLE İNCELEMEK GEREKİR...

Devamı için "ADIM ADIM MUHASEBE BÜROSU" İSİMLİ KİTABIMIZI ALMANIZI TAVSİYE EDERİZ.
Fiyatı: 15 TL-Ürün 1.baskıdır ve sadece sitemizde satılmaktadır.
Yayıncı:Stajyer.org -Siparişe özel sayıda üretilecektir.         
STAJYERLERE VE ADAYLARA ÖZEL 
                            
ADIM ADIM MUHASEBE BÜROSU KİTABI                       
DETAYLI BİLGİ ve ÖN KAYIT>>


Bürolarda sadece Resmi Vergi muhasebesi yapılır:

Bunun nedeni piyasadaki orta ölçekli firmaların ve işletmelerin Resmi muhasebe Depertmanı - personeli ve Sistem kurmaktansa daha az maliyetli olacağından ve daha güvenli olduğunu düşünmelerinden Bu işi Bürolara vermeleridir.
Resmi muhasebe Gerçek anlamda muhasebenin aslında ta kendisir.
Çünkü piyasada uygulanan ve adına muhasebe işlemi denilen muhasebenin işiymiş gibi görülen birçok iş aslında Gerçek muhasebeyle ya alakasız yada kanunlara ve tekdüzen hesap planına tersdir.
Şirket muhasebelerinde yapılan ön muhasebe işlemleri ayrı bir konu olduğundan bu konuya girmiyorum.
Evet smmm bürolarında sadece resmi muhasebe işlemleri yapılır. Zira şirketlerin resmi olmayan işlemlerinin devletten gizlenmesi ve herhangi bir şekilde beyan edilmemesi ortaya cıkmaması lazımdır.
Bu nedenle bürolara, defteri tutulan şirketlerden sadece aşağıdaki evraklar gelir:
a) Alış faturaları
b) Satış faturaları
c) Tahsilat -tediye makbuzları
d) Kredi kartı dökümleri
e) Banka ekstreleri
f) işe giren çıkan (ssk) personelle ilgili bilgiler
Evet bir muhasebe bürosuna NORMALDE bu evraklardan daha fazla birşey gelmez.
Bazı şirket türleri ve yaptıkları işe göre birkaç ek evrak daha gelebilir.
örn: İhracat yada ithalat yapan firmalar mevcutsa bunlardan ek olarak GÇB ve GGB evrakları gelir.
Fiziki olarak:
Büroda her şirket için bir klasör açılır ve bu klasörler genelde aşağıdaki bölümlerden oluşur.

a) SİCİL BÖLÜMÜ: Kuruluşla ilgili evraklar-sicil gazeteleri-imza sirküsü-vekaletname-ortakların kimlik ve vs. bilgileri.

b) SSK BÖLÜMÜ: SSK.işyeri açılış evrakları-Personel dosyaları-aylık prim ve hizmet bidirgeleri-SSK tahakkuk fişi ve hizmet listeleri.
ve ödeme makbuzları

c) KURUMLAR VERGİSİ-GEÇİCİ VERGİ BÖLÜMÜ: Geçici vergi beyanları+tahakkuk fiş ve makbuzları+mizan çalışmaları+Kurumları vergisi beyannamesi+tahakkukları ve ödeme makbuzları


d) MUHTASAR BÖLÜMÜ: Bu bölümde muhtasar beyanı suretleri+tahakkuk fişleri -ödeme makbuzları ve kirayla ilgili bilgiler yer alır.

e)KDV BÖLÜMÜ: KDV Beyannameleri+tahakkuk fişleri+ödeme makbuzları+KDV Raporları

Bürolarda Kullanılan bilgisayar sistem ve programları:

Bürolarda Başlıca şu muhasebe programlarından biri kullanılır
Eta
Lks
Mikro
Orka
Solon
Bunlara ilaveten en az 50 çeşit program vardır ancak bunlar en eskileri ve en çok kullanılanlarıdır.
Bu konuda altı çizilmesi gereken bir noktada bürolarda bu programların büyük ölçüde sadece aşağıdaki modüllerinin kullanıldığı ve yeterli olduğudur.
-Muhasebe
-İşletme
-BoRdro
-Demirbaş

Evet SM yada SMMM bürolarında bu programların bu modülleri kullanılır
şirketlerdeki gibi Stok-Cari-Fatura-Kasa-Banka ... Modülleri kullanılmaz zira Bürolarda tüm işlemler
Muhasebe fişleri (Tahsil-Tediye-Mahsup) ve Tekdüzen hesap planı kodlarıyla yapılır.
HER ŞİRKET İÇİN BİR KOD AÇILIR:
Bürolarda yapılan işleri açıklamaya yukarıda saydığım 4 adet modülle neler yapılabildiğini ve yapıldığını
yazmam %50 oranında cevap verecektir.

"1-Muhasebe Modülü:" (Bürodaki işin %70 i bu bölümde yapılır)
---------------------------
Bu modülde bilgisayar başında oturan PERSONEL önüne konulan ve defteri tutulan şirketlerden gelmiş evrakların
tüm muhasebe kayıtlarını yapar.
Yapılanlar: (ANA HESAPLAR)
-Satış faturaları muhasebe fişlerine işlenir.(600-391-120/100)

-Alım faturaları muhasebe fişlerine işlenir .(150-153-191-320/100)

-Gider Fatura ve fişleri muhasebe fişlerine işlenir (180-280-710-720-730-740-750-760-770-780 - 191 - 320//381/100)

-Banka ekstreleri işlenir (102-............)

-Tahsilat ve Tediye makbuzları işlenir. (%70 oranında bürolarda Tek Tek Cari hesap açılmadığı vadeli işlemlerin tek bir yada genel birkaç alt cari gurubu 320.01 veya 120.01 gibi tutulduğu görülmüştür)


-Personel ücret tahakkukları (720-730-740-750-760-770-360-361-335) kayıtları yapılır.

-Kira tahakkuk kayıtları (720-730-740-750-760-770-360-381) yapılır.

Diğer Yapılabilirler:
Girilen hesaplar yardımıyla ve makro tanımlarla
KDV MUHTASAR GEÇİCİ VERGİ KURUMLAR VERGİSİ VE DİĞER TÜM BEYANNAMELER OTOMATİK HAZIRLANABİLİR.
GEREKLİ KAYIT - VİRMAN YANSITMA VE HESAP KAPAMA İŞLEMLERİ ARDINDAN MİZAN-GELİR TAB-BİLANÇO VE DİĞER MALİ TABLOLAR ALINABİLİR.vS.

"2-İŞLETME MODÜLÜ":
BU BÖLÜM BAKKAL DEFTERİNİN BİLGİSAYARA UYARLANMIŞ HALİDİR.
ÖNÜNÜZE BİR DEFTER (İŞLETME DEFTERİ) AÇILIR VE SOL TARAFA GELİRLERİ SAĞ TARAFA GİDERLERİ YAZAR GİBİ
GELİR FİŞİ VE GİDER FİŞİ GİRİŞİ VEYA BENZER İSİMLİ 2 AYRI BÖLÜMDEN OLUŞAN. BİR MODÜLDÜR.
İŞLETMENİN GELİR VE SATIŞ FT.LARI "GELİR"SAYFASINA
İŞLETMENİN GİDER VE ALIM FT.LARI "GİDER"SAYFASINA YAZILIR
SONRA BU GİRİLEN KAYITLAR YARDIMIYLA YUKARDA SAYDIĞIM BEYANLAR HAZIRLATILABİLİR
İŞLETMELER 2.SINIF OLDUKLARINDAN (Birinci sınıf olan istisnaları hariç) BİLANCO GELİR TABLOSU MİZAN YERİNE
İŞLETME HESAP ÖZETİ VE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ MEVCUTTUR.

"3-BORDRO MODÜLÜ":
BU MODÜLDE SEÇİLEN ŞİRKETLE İLGİLİ PERSONEL KARTLARI TANIMLANIR PUANTAJ HESAPLAMALARI VE ÜCRET GİRİŞLERİ YAPILARAK AYLIK BORDROLAR VE SSK BİLDİRGELERİ ÇIKARTILIR. EK OLARAK VİZİTE KAĞIDI VB. EVRAKLARIN DÖKÜMÜ ALINABİLİR.

"4-DEMİRBAŞ MODÜLÜ":
ŞİRKETE AİT DEMİRBAŞLARIN KAYDEDİLDİĞİ VE AMORTİSMAN HESAPLAMALARININ OTOMATİK OLARAK YAPTIRILDIĞI MODÜLDÜR.


EVET BÜROLARDA GENEL HATLARILA KAYITSAL OLARAK BU İŞLER YAPILIR.
ANCAK BU YAZDIKLARIM BANA GÖRE BÜROLARDA YAPILAN İŞLERİN %50 SİDİR.

DİĞER YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER:
Yeni kurulacak veya mevcut şirketlerin
TESCİL YAPISIYLA İLGİLİ İŞLEMLER

Anasözleşmelerinin hazırlanması , Şirketlerde adres değişikliği - Şube açılış kapanış tescil işlemleri-Müdür seçimi-sermaye artırım işlemleri gibi şirket fiziki yapısıyla ilgili olarak defteri tutulan şirketin beyanı ve isteği doğrultusunda, ilgili kararları yazmak, dolması gereken tescil ve diğer belgeleri doldurmak noterden onaylatmak ve ticaret siciline tescil ettirmek, tescili gerçekleşmiş kuruluş ve değişiklikleri Vergi Dairesi-SSK Gibi Resmi kurumlara dilekçelerini yazarark tescil evraklarıyla birlikte bildirmek.

Defteri tutulan şirketlere ait Vergi dairesi-ssk-bağkur-ticaret odası-bölge çalışma gibi resmi kurumlarla yapılan yazışma ve işlemleri yapmak.

ve diğer buna benzer işlemlerdir.

Bu işlemler Dönem içinde yapılır

Birde dönem sonları ve yıl sonlarında ve o döneme özel olarak yapılan işlemler-kayıtlar ve bildirimler vardır.
-KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VEYA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ (Yılda 1 kez Mart-Nisan ayında)
* Şirketin 1 yıl içinde yaptığı tüm gelir ve gider kayıtları gözden geçirilip eksıkler tamamlandıktan sonra,
ilgili gelir ve gider hesapları yansıtma hesapları yardımıyla önce gelir tablosu hesaplarına virmanlanır gelir tablosu alındıktan sonrada ilgili gelir tablosu hesapları, Bilanço (1-5. hesaplar) hesaplarına virmanlanarak Dönem kar / zarar ı ve vergileri hesaplanarak
kurumlar vergisi beyannamesinedn ilgili satırlar doldurularak devlete beyan edilip tahakkuk ettirilir.

İşletme (2.sınıf tacir)ler için ise Hesap özeti çıkartılarark Gelir verisi beyannamesi doldurulup tahakkuk ettirilir.


-GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ:

* 3 ayda bir hesapların geçiçi olarak kapatılması; Bu 3 ayda bir verilen Geçici vergi beyannamesi ekine eklenen GELİR TABLOSUNU ve şirketin 3 aylık kar-zarar durumunu çıkartarak ilgili mali bilgilerin Vergi dairesine beyan edilmesidir. Kar çıkması halinde şirket vergi ödeyecektir.
Bunun yapılabilmesi içinde dönem içinde 6.lı gelir ve 7.li gider hesaplarına kayıtedilen günlük işlemleri (alış-satış ft.giderler vs)
3 aylık dönemler halinde 690-91-92 Hesapta biriktirilerek, Gelir tablosu hesaplarına muhasebe fişleri yardımıyla virman ve hesapların geçici olarak kapatılmasından ibarettir.
Bu nedenle adı Geçici vergi yada piyasa diliyle peşin vergidir.
Peşin vergi denmesinin nedenide aslında yıl sonunda hesaplanıp ödenecek olan Kurumlar vergisinin yıl içinde 4 taksite bölünerek verginin peşin olarak tahsil edilmek istenmesidir.

-MUHTASAR BEYANNAME:

* Muhtasar beyannamesinde şirketin ilgili dönem içinde
(Muhtasarda dönem; 11 ve üzeri ssk.lı personel çalıştıran yerlerde AYLIK, 10 ve daha az işçi çalıştıran yerlerde 3 AYLIKTIR.)
ilgili dönem içinde stopaj (Geliri elde eden kişiye ücreti verilmeden yani kaynağında kesilen vergi kesintileri) yoluyla yapılmış vergi kesintilerinin beyan edildiği beyannemdir. Bu beyanname genel olarak şu konuları ilgilendirir:

1- SSK.lı Personelin maaşından kesilen Gelir vergileri, damga vergileri

2-Serbest meslek işi yaptırılan kişilerden kesilen Gelir vergileri (örn:avukat-SMMM)

3-Vergi mükellefi olmayan kişilere yaptırılan işler nedeniyle ödenilen ücretlerden gider pusulası yoluyla yapılan gelir vergisi kesintileri

4-Diğer Stopaj kesintileri (genelde yukarda sayılan 3ü olur)
Yukarıda sayılan nedenlerle kesilen vergiler muhtasar beyannamede ilgili satırlara yazılarak beyan edilir)


-KDV BEYANNAMESİ

İlgili ay içinde yapılan Mal ve Hizmet Alışları ile Gider faturalarında ödenen ait KDV nin, Yine ilgili Ay içinde kesilen Satış ve Gelir faturalarında hesaplanan KDV .nin ve hasılat tutarların KDV Oranlarına göre ayrı ayrı satırlara yazılarak beyan edildiği beyannamedir.
İlgili Dönemde kesilen satış faturalarında hesaplanan KDV toplamının, alış ve gider faturalarında ödenen kdv den fazla olması halinde aradaki fark devlete ödenir. Az olması halinde sonraki dönemde indirim konusu yapılmak üzere Sonraki Döneme Devreden Kdv. Hesabına virmanlanır. (Bu beyannamede ayrıca yapılmışsa ihracat işlemleri ve kredi kartlı satış tutarları beyan edilir)


Not: Bürolarda Beyannameler artık "BDP" (İNDİRİP İNCELEYİN-Program Ücretsizdir,e-beyanname sitesindedir.)
Adı verilen ve maliye bakanlığının ücretsiz olarak verdiği Beyanname Düzenleme Programı yardımıyla kağıt ortamında değil Elektronik ortamda XML Dosya formatından doldurulmakta ve internet yoluyla ebeyanname giriş ekranından mali müşavir şifresiyle girilerek. verilebilinmektedir.

EVET STAJ BAŞLATACAK ARKADAŞLAR.. BÜRODA ÇALIŞMA HAKKINDA ANLATACAKLARIM YUKARDAKİLER.
BİRAZDA ŞİRKET MUHASEBESİNDEN VE ORTAMINDAN BAHSEDELİM.

GENEL OLARAK BULUNDUĞUNUZ İLEDE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEBİLEN ÇALIŞMA ORTAMLARIYLA KARŞILAŞMANIZ MÜMKÜN.
BEN TİCARİ AÇIDAN EN AKTİF ŞEHİRLERİMİZDEN BİRİ OLAN "İSTANBUL" U BAZ ALARAK SİZE BİLGİLERİMİ AKTARAYIM.

PİYASADA BULUNAN VE TİCARİ ANLAMDA FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN %70 İNDE DOĞRU DÜRÜST BİR MUHASEBE SİSTEMİ VE UYGULAMASI YOKTUR.
ŞİRKETTE STAJ YAPMAYI DÜŞÜNÜYORSANIZ DİKKAT EDECEĞİNİZ 1 iNCİ NOKTA
"RESMİ"MUHASEBESİNİN ŞİRKET BÜNYESİNDE OLUP OLMADIĞIDIR.

ŞİMDİ İKİ ŞEKİLDEDE OLAYI AÇIKLAMAYA ÇALIŞALIM
BİR FİRMADA,MUHASEBE SİSTEMİ
ŞİRKETİN BÜYÜKLÜĞÜNE, ÜRETİM YADA ALIM SATIM VEYAHUT HİZMET İŞLETMESİ OLMASINA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİR.
ŞİRKET ORTAĞI TARAFINDAN BİZZAT YÖNETİLİR.
ALIM-SATIM YAPAN BİR FİRMA MUHASEBESİ ÜZERİNDEN AÇIKLAMAMIZA DEVA EDERSEK,
(RESMİ MUHASEBESİ ŞİRKET BÜNYESİNDE DEĞİLSE YAPACAĞI İŞLER)

STOK MODÜLÜNDEN STOK KARTLARININ AÇILMASI FİYAT VE MİKTAR KONTROLÜ
CARİ MODÜLÜNDEN CARİ KARTLARIN AÇILMASI MÜŞTERİ VE SATICI OLARAK GRUPLANDIRMASI.
FATURA MODÜLÜNDEN ALIM FATURALARININ GİRİLMESİ VE AYNI ZAMANDA ENTEGRE OLARAK STOKLARA VE CARİYE İŞLENMESİ.
ÇEK SENET MODÜLÜNDEN, MÜŞTERİLERDEN ALINAN ÇEK VE SENETLERİN GİRİŞİ İLE SATICILARA ÇEK VE SENET CİRO EDİLMESİ VE FİRMA ÇEKİ VERİLMESİ İŞLEMLERİ.
KASA-BANKA MODÜLÜNDEN DE DİĞER ÖDEME VE TAHSİLATLAR
YAPILIR.

BELİRLİ DÖNEMLERDE MÜŞTERİ VE SATICILARDA BAKİYELER KONUSUNDA TELEFON TRAFİKLERİ VE MUTABAKATLAR YAŞANIR.
FİNANSIDA ÜZERİNİZE YÜKLEMİŞLERSE Kİ GENELDE ÖYLEDİR.
MÜŞTERİLERİ ARAYIP ÖDEME İSTEME İŞİ
BANKALARA GİDİP PARA YATIRIP ÇEKME İŞİ
VE ÖDEME YAPMA İŞLEMLERİNİDE YAPARSINIZ.

BİR ŞİRKET MUHASEBESİNDE ÖN MUHASEBE SİSTEMİNİN ÇALIŞMA ŞEKLİ ŞÖYLEDİR.

BİR MAL SİPARİŞİ VERİLİR VE MAL İRSALİYE İLE FİRMAYA GELİR. (MAL ALIMI)
DAHA SONRA 7 GÜN İÇİNDE FATURASI ELİNİZE ULAŞIR (İRSALİYELİ FATURA HARİÇ)
GELEN MAL ALIM FT.SINA GÖRE Kİ YENİ BİR ÜRÜN ALINDIĞINI DÜŞÜNELİM.

1-STOK MODÜLÜNDEN İLGİLİ ÜRÜNE STOK KARTI AÇILIR VE FİYATI YAZILIR.

2-MAL ALINAN FİRMA YENİ BİR SATICI İSE CARİ MODÜLÜNDEN CARİ KART AÇILIR.
BURDA İSTENİLEN BİLGİLER: CARİ KODU-CARİ ÜNVAN-ADRES-VD-NO-TEL..VS
BU BİLGİLER GİRİLDİKTEN VE KAYIT EDİLDİKTEN SONRA ARTIK FATURA YAPMAYA GEÇİLEBİLİR.

3-FATURA MODÜLÜNDEN ALIM FATURASI SEÇİLİR VE GELECEK EKRANDA GENEL OLARAK ŞU BİLGİLER GİRİLİP KAYDEDİLİR.
FATURANIN TARİHİ-NUMARASI- CARİ KODU-STOK KODU-MİKTAR-FİYAT-KDV ORANI.

BU BİLGİLER GİRİLİP KAYITEDİLDİKTEN SONRA PROGRAM ENTEGRE OLARAK;

İLGİLİ STOK KARTINA MİKTARI KAYDEDER
İLGİLİ CARİ KARTINA KDV DAHİL TUTARI KAYDEDER.

BÖYLECE STOKLARINIZDA, ALDIĞINIZ MALIN KAÇ ADET OLDUĞUNU
CARİ KARTINDA O FİRMAYA NE KADAR BORCUNUNUZ OLDUĞUNU GÖREBİLİRSİNİZ.
BU İŞLEM SÜREKLİ BİR İŞLEMDİR.

BU İŞLEMİN ***LIĞI FİRMANIN TİCARET KONUSUNA VE ALIP SATTIĞI ÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİR
(KÜÇÜK BOYUTLU ÜRÜN ALIP SATAN FİRMALARIN FATURA YOĞUNLUĞU ÇOK OLUR)
BU DEĞERLENDİRMEYİ GÖZ ÖNÜNDEN BULUNDURUN ÖRN. ECZANE-MARKET-KIRTASİYE
BÜYÜK BOYUTLU ÜRÜN TİCARETİ YAPAN İŞLETMELERDE İSE FATURA YOĞUNLUĞU DAHA AZ AMA YÜKSEK RAKAMLI OLUR ÖRN. BEYAZ EŞYA-OTOMOBİL-MOBİLYA-MAKİNA...

DAHA SONRA FİRMANIN BELİRLEDİĞİ KAR ORANI ALINAN STOĞUN ÜZERİNE EKLENEREK SATIŞ FİYATI OLUŞTURULUR VE MAL SATILIR.

SATIŞ YAPILDIĞINDA MÜŞTERİ İÇİN CARİ KARTI AÇILIR.
VE SATIŞ FATURASI SEÇİLİP İLGİLİ STOK ÇIKIŞ YAPILIR, KAYDEDİLİR.
BÖYLECE STOKTAN MİKTAR DÜŞER VE MÜŞTERİNİN CARİ HESABINA BORÇ KAYDEDİLİR.

DAHA SONRA MÜŞTERİ NAKİT-ÇEK-SENET-BANKA TARZI ÖDEME ARAÇLARIYLA ÖDEME YAPTIĞINDA ÖDEME TÜRÜNE GÖRE : KASA-ÇEK/SENET-BANKA MODÜLÜ KULLANILARAK KAYITLARI GERÇEKLEŞTİRİLİR.
ALINAN ÇEK SENET VS. ÖDEME SATICIYA VERİLİREK TİCARET SÜRDÜRÜLÜR.

GİRECEĞİNİZ ŞİRKETLER %70 ORANINDA BÖYLE OLACAKTIR.

BİRDE RESMİ MUHASEBESİ İÇERDE OLAN ŞİRKETLER VARDIR Kİ SİZİN YERİNİZ BURALAR OLMALI.

RESMİ MUHASEBE ŞİRKET BÜNYESİNDE İSE (MUHASEBE BÜROSUNA VERİLMEMİŞSE)
YUKARIDAK İŞLEMLERE EK OLARAK (MALİ MÜŞAVİR YARDIM VE KONTROLÜ İLE)
BU İŞLEMLERİN MUHASEBE HESAPLARINA DÜZGÜN YANSIYIP YANSIMADININ KONTROLÜ,
KDV ZAMANI KDV.Yİ İLGİLENDİREN HESAPLARIN KONTROLÜ VE BEYAN EDİLECEK TUTAR VE KDV.NİN TESPİTİ
KİRA-İŞÇİ ÜCRETİ-VE GİDER TAHAKKUK KAYITLARI
KONTROL EDİLİR VE HATASIZ ENTEGRE ÇALIŞMASI SAĞLANIR.
VE ZAMANI GELDİKÇE MUHTASAR-GEÇİCİ VE DİĞER BEYANLAR HAZIRLANIP BEYAN EDİLİR.
VE ÇIKACAK VERGİLER ÖDENİR

YANİ BİR ŞİRKET MUHASEBESİNDE EĞER RESMİ MUHASEBESİ ŞİRKET BÜNYESİNDE DEĞİLSE SİZİN GELİŞMENİZE VE MESLEĞİ ÖĞRENMENİZE HİÇ BİR FAYDASI OLMAZ.

AMA RESMİ MUHASEBESİ ŞİRKET BÜNYESİNDE İSE
BÜROLARDA YAPILAN ŞİRKET TESCİL İŞLEMLERİ DIŞINDA BÜTÜN İŞLEMLERİ UYGULAMA HATTA BUNLARA EK OLARAK BÜROLARDA YAPILMAYAN VE YUKARDA BAHSETTİĞİM ÖN MUHASEBE İŞLEMLERİNİDE ÖĞRENİRSİNİZ.
İLK DEFA GİRECEKSENİZ BU KONUDA TECRÜBELİ BİR ARKADAŞINIZDAN DESTEK ALMAYI İHMAL ETMEYİN.

Saygılarımla
Osman DALBUDAK
www.stajyer.org

kaynak:
www.stajyer.org===========================================
Solda bulunan tanıtımları  inceleyerek Bu Siteye Destek Olabilirsiniz.
Siteden çıkmadan bu tanıtımlardan birini muhakkak inceleyiniz.
Yazar Yanıtlar  
HAKAN85
SMMM Adayı


7 Yanıtı Var
Gönderilme Zamanı: 02.12.2010 : 11:00
Ellerinize sağlık. Bunlar çok faydalı bilgiler...


HAKAN BALGo to Top of Page


<
Giriş sayfanız olarak ayarlayın Kitaplığa Ekle Kişisel Gizlilik   © SMMB Hazırlayan: S.M.M.B SkyPortal.Net Sayfa başına dön

Sayfa Yüklenme Süresi - 0,266